konsolosluk Ölüm belgesi

e- Konsolosluk Cenaze İşlemleri

Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinde Cenaze İşlemleri

Yurtdşında vefat eden T.C. Vatandaşlarının vefatının, Türkiye'deki nüfus kaydına işlenmesini teminen T.C Başkonsoloslukları aracılığıyla ilgili nüfus dairesine bildirilmesi gerekmektedir.
Yurtdşında konsolosluklarda yapılan Terake işlemleri ve sık sorulan sorular aşağıda verilmiştir

- Ölüm tescili (Ölümün vuku bulduğu ülkede defnedilecekse)
- Ölüm tescili (Türkiye`de defnedilecekse)

Yurtdışında ölen kişinin eşyalarının Türkiye’ye nakli için gerekli belgeler nelerdir?

İçerik paylaşımı

İçeriği paylaş